Tariffoppgjør

Her finner du tariffnyheter fra tariffoppgjørene.

Hovedtariffoppgjør og mellomoppgjør

Hovedoppgjør er det år som er partall, mens mellomoppgjørene er i oddetallsårene.

I et hovedtariffoppgjør forhandles det både om lønn og arbeidsvilkår. I mellomoppgjør er det som regel bare lønn det forhandles om.

Tariff 2018

Her finner du generell informasjon om tariffopggjørene i 2018.

Tariffoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør. Det vil si at vi forhandler om alle bestemmelsene i hovedtariffavtalene og overenskomstene.

Tariff 2017

Tariffoppgjøret 2017 - www.ergoterapeutene.org/tariff2017

Her finner du generell informasjon om tariffopggjøret i 2017.

Tariffoppgjøret i 2017 er et mellomoppgjør. Det vil si at det det bare er lønnsbestemmelsene i hovedtariffavtalene og overenskomstene det forhandles om.

Tariff 2016

Her finner du generell informasjon om tariffopggjøret i 2016.

Tariffoppgjøret i 2016 er et hovedoppgjør. Det vil si at det det er hele hovedtariffavtalene og overenskomstene det forhandles om.

Tariffoppgjøret 2016 - ergoterapeutene.org/tariff2016

Tariff 2015

Her finner du generell informasjon om tariffopggjøret i 2015.

Tariffoppgjøret i 2015 er et mellomoppgjør. Det vil si at det det er kun er forhold omkring lønn i hovedtariffavtalene og overenskomstene det forhandles om.

Bilde av pengestabel

Tariff 2014

Her finner du generell informasjon om tariffopggjøret i 2014.

Tariffoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør. Det vil si at det det er hele Hovedtariffavtalene og overenskomstene det forhandles om.