Virksomheter uten tariffavtale

Ergoterapeutene arbeider for at alle medlemmene skal ha muligheten til å være omfattet av tariffavtale.

I en del virksomheter i privat sektor har ikke Ergoterapeutene tariffavtale. Dette gjelder i hovedsak bedrifter som ikke er medlem i noen arbeidsgiverorganisasjon. Like fullt er de samme bedriftene underlagt lovverket som regulerer de ansattes arbeidsforhold. Medlemmer i slike virksomheter tar ofte kontakt med Ergoterapeutene for å skaffe seg kunnskap om rettigheter og plikter i forbindelse med stillingsvern, omstillingsprosesser og lønnsvilkår.

Vi bistår også medlemmet i konfliktsituasjoner og når noen føler seg usaklig behandlet, enten det gjelder oppsigelse eller andre ting.

Ergoterapeutene kan også bistå som rådgiver i spørsmål om hvilket lønnsnivå som kan forventes ved ansettelse i virksomhet uten tariffavtale.