Spesialisthelsetjenesten (sykehusene)

Nærmere informasjon om lønns- og arbeidsforhold i spesialisthelsetjenesten:

Medlemmer

Medlemmene i tariffområdet Spekter er stort sett tilsatt på sykehus som eies av de statlige helseforetakene.

Lønn

Lønnen fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. På sentralt nivå er det fremforhandlet en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Det vil si at man ved lokale forhandlinger står fritt til å fremforhandle høyere satser for enkelte medarbeidere og grupper av medarbeidere.