Kommunene

Nærmere informasjon om lønns- og arbeidsforhold i kommunene:

Medlemmer

Kommunene er det tariffområdet der Ergoterapeutene har flest medlemmer. Våre medlemmer i kommunene (KS-området) er blant annet tilsatt i fylkeskommuner, kommuner og kommunalt eide bedrifter.

Lønns- og arbeidsforhold i kommunene

Lønnen fastsettes ved ansettelse, og ved sentrale og lokale forhandlinger. På sentralt nivå er det fremforhandlet en minstelønn for enkelte stillingsgrupper. Det vil si at man ved tilsetting og lokale forhandlinger står fritt til å fremforhandle høyere satser for enkelte medarbeidere og/eller grupper av medarbeidere.

Det skal utformes lønnspolitiske retningslinjer lokalt etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.