Tariffområder

Norsk Ergoterapeutforbunds medlemmer er som arbeidstakere fordelt på mange ulike tariffområder.

Organisasjonen er part i 13 ulike tariffavtaler og deltar i forhandlinger om disse. Tariffavtalene inneholder blant annet sosiale bestemmelser, forhandlingsbestemmelser,
lønnsregulativ/minstelønnssatser, pensjonsbestemmelser .

Kommunene Virke (privat)
Spekter-området (sykehusene) Staten
Oslo kommune  

Du vil finne beskrivelse av hvem  som omfattes av den enkelte tariffavtale under det enkelte tariffområde.

Norsk Ergoterapeutforbund har også medlemmer som jobber i virksomheter uten tariffavtale.
Hva kan vi gjøre for deg uten tariffavtale.