Compendia - Oppslagsverk om lønns- og arbeidsforhold. Eksklusivt tilbud til våre medlemmer

Gå inn på Compendia. Kun for medlemmer. Krever innlogging.

Bli medlem!

På vegne av tillitsvalgte og medlemmer abonnerer Norsk Ergoteraputforbund på Compendia Personal. Compendia Personal er en juridisk kunnskapsbase innen HMS, arbeids- og trygderett for privat sektor.

Compendia Personal er organisert etter emner og skrevet i et presist, men lett forståelig språk. I tillegg finnes alle nødvendige lover og forskrifter som benyttes i arbeidslivet.