Aktuelle tema

Her har vi samlet en del aktuelle tema som vi vet at medlemmer og tillitsvalgte er opptatt av. Artiklene er ment å tjene som et oppslagsverk eller verktøykasse om du vil.

Lønnsundersøkelsen

Ergoterapeutene gjennomfører årlige lønnsundersøkelser. Lønnsundersøkelsen gir svar på hva ergoterapeuter med ulik kompetanse og ansiennitet tjener i ulike tariffområder. Til direkte nytte for deg som medlem og våre tillitsvalgte, samt forbundet for øvrig.

Compendia Personal

Compendia Personal - Hjelp til selvhjelp. Her finner du svar på det du måtte lure på av lønns- og arbeidsforhold. Skrevet av eksperter for oss som ikke er det. Compendia Personal er gratis tilgjengelig for innlogga medlemmer.

Arbeidsrettslige artikler

I hvert nummer av fagbladet "Ergoterapeuten" skriver advokatkontoret Storeng, Beck og Due Lund ANS artikler om et aktuelt arbeidsrettslig emne. Disse artiklene finner du her.

Lokale lønnsforhandlinger

Viktig informasjon i forbindelse med de lokale forhandlinger. Hvordan kan medlemmer og tillitsvalgte arbeide for en høyere og mer rettferdig lønn?

Pensjon

Pensjonsreformen innebærer nye pensjonsregler. Kunnskapen om pensjonsreformen er lav, viser flere undersøkelser. Lurer du på hvordan reformen påvirker deg, tilbyr Nav, KLP og SPK informasjon om pensjonsreformen og ulike ordninger de har ansvar for.

Likelønn

Arbeidet med lik lønn for arbeid av lik verdi er et viktig og prioritert område. Det er ikke rimelig at kvinnedominerte utdanningsgrupper i sine stillinger skal tjene mindre enn ansatte i sammenlignbare stillinger.

IA, Inkluderende arbeidsliv

Det er lett å være enig i at arbeidslivet bør være inkluderende. Ingen vil at arbeidslivet skal være ekskluderende. De aller fleste støtter IA-avtalen. Men er det likevel for få som legger seg i selen for å skape de endringer som trengs?