Vi krever tillitsvalgt i alle kommuner

Vi krever tillitsvalgt i alle kommuner

Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt representerer Ergoterapeutene i hovedavtaleforhandlingene.

Hovedavtalen skal forhandles før jul, og vi krever tillitsvalgt uansett antall medlemmer i kommunen.

Før jul skal Ergoterapeutene gjennom Unio-samarbeidet forhandle frem nye hovedavtaler både i kommunene (KS-området) og Virke-området. Kravene våre er nå oversendt til Unio.

Ennå er det 85 kommuner som ikke har ergoterapeut, men fra 2020, skal alle kommuner ha det. Vi krever derfor rett til tillitsvalgt også i kommuner der vi kun har ett medlem, for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse.  Av samme grunn krever vi at organisasjoner som ikke har hovedtillitsvalgt, skal kunne møte med tillitsvalgt i ulike sammenhenger.

Nye hovedavtaler skal tre i kraft fra årsskiftet.

Om hovedavtalen

 

Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre samhandling og gode prosesser mellom partene. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om forhandlingsordning, prosedyrer samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter.

 

Print