Vi krever lønn som reflekterer utdanning, kompetanse og ansvar

Ergoterapeutenes tariffsider www.ergoterapeutene.org/tariff2018

Ergoterapeutene har fremmet sine krav til lønnsoppgjøret, som nå skal harmoneres med de øvrige Unio-forbundene.

Ergoterapeutenes landsmøte i november ga klart beskjed om at ergoterapeuters arbeidsbetingelser skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremme likestilling og likelønn, og at ergoterapeuters lønn og pensjon skal utvikles i tråd med prisutviklingen, slik at kjøpekraften opprettholdes eller styrkes. Dette ligger også til grunn for de krav som vi nå har sendt over til Unio.

Kravene for avtaleområdet Virke er ennå ikke avklart og fremmet.

Sikret kjøpekraft og sentrale, generelle tillegg til alle

Gjennomgående for alle tariffområdene er at kravene vektlegger å sikre kjøpekraften til alle gjennom sentrale, generelle tillegg.
- Vi tar landsmøtet og medlemmene på alvor, og er opptatt av at deres kompetanse skal reflekteres i lønn, og at  de sikres kompetanseutvikling og tilbys faglige avansementsstillinger, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Han oppfordrer alle til å sjekke ut kravene for sitt tariffområde.

Utarbeidet kravene etter en bred prosess i forbundet

Kravene som nå er oversendt Unio er bygd på landsmøtets intensjoner, og har fremkommet etter en bred prosess i forbundet.
- Jeg vil takke regionene og alle tillitsvalgte som har bidratt gjennom de seks tariffpolitiske konferansene, sier forhandlingssjef Brit-Toril Lundt. Aldri har jeg kunnet fremme forslaget til forbundsstyret på et bredere grunnlag.

Kompetent lag på plass

I alt er Ergoterapeutene part i 18 tariffavtaler og forhandlingene i de ulike tariffområdene skjer parallelt. De ulike forhandlingsutvalgene i Unio må derfor fordeles mellom de ressursene vi har til rådighet. I år skjer det på denne måten:

  • KS-området, forbundsleder Nils Erik Ness
  • Spekter-området og Staten, forhandlingssjef Brit-Toril Lundt
  • Oslo kommune og Virke-området, advokat Berit Førli

Hold deg oppdatert!

Du vil finne tariffinformasjon samla på våre tariffsider ergoterapeutene.org/tariff2018. Vår Facebook-side (nytt vindu) og Unios hjemmesider (nytt vindu) er også gode kilder til informasjon.

Under forhandlingene vil vi også sende nyhetsbrev direkte til medlemmene i det enkelte tariffområde.

Fristen er 1. mai

I de fleste tariffområdene er fristen for å forhandle frem en avtale 1. mai. Dersom partene ikke blir enige gjennom forhandlinger må det mekles med Riksmeklingsmannens hjelp.

Print