Våre høringssvar. Pakkeforløp, psykisk helse

Arbeid med pakkeforløp for spesialisthelsetjenestens arbeid med psykiskhelse og rus er i gang. Les våre høringssvar.

Det er i gang et stort arbeid med å utvikle ulike pakkeforløp for spesialisthelsetjenestens utredning og behandling innen psykiskhelse og rus.

De første pakkeforløpene har nå vært på høring. Det gjelder pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, en for voksne og en for barn,og pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB.

Ergoterapeutene har gitt høringssvar

- Vi mener blant annet at brukerens mål må være førende for både utredning og tiltak, og at standardiserte pakker ikke må gå på bekostning av individuelt tilpasset tilbud,og at det er behov for mer tverrfaglighet, herunder ergoterapeuter, for å kunne bistå brukeren i å nå sine ofte helt konkrete mål om å mestre hverdagen, skole, arbeid, deltakelse i samfunnet, sier seniorrådgiver Solrun Nygård.

Her kan du lese høringsnotatet innspillene knyttes til (nytt vindu).

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at pakkeforløpene skal gi økt brukermedvirkning, bedre samhandling og mer likeverdig behandling.Les mer på Helsedirektoratet.no (nytt vindu).

Lån og stjel

Dersom du er involvert i å skrive høringssvar i denne og andre saker, står du fritt til å å låne våre synspunkt. Det måtte også være dersom du har slike behov i andre sammenhenger.

Alle våre høringssvar ligger på nettsiden.

 

 

Print