Utfordringer med nye datasystemer i forbundet

Utfordringer med nye datasystemer i forbundet

Dagens Min Side, som du fortsatt må forholde deg til, viser dessverre ikke oppdaterte opplysninger.

Vi opplever dessverre utfordringer med overgang til nye datasystemer i forbundet. Slik forholder du deg.

Helt siden etableringene av regionene i Ergoterapeutene i 2014, har forbundet stått mitt oppe i et stort digitaliseringsprosjekt. Målet er blant annet å bruke mest mulig av ressursene våre på medlemmene og medlemsaktivitet, og minst mulig på manuelle prosesser og administrasjon.

Prosjektet har vært omfattende, og har tatt lengre tid enn vi hadde trodd og håpet på. Her er en orientering om hvordan du som medlem og tillitsvalgt må forholde deg.

Min side

Det nye medlemsregisteret, Medlemsvekst, er enda ikke integrert med Min side på hjemmesida. På Min side vil du derfor finne medlemsopplysninger slik de var 31. desember 2017. Forbundskontoret har oppdatert oversikt over medlemsopplysningene, men dette vises dessverre ikke på Min side.

Det er uansett viktig at du som medlem oppdaterer dine medlemsopplysninger på Min side. Det er den beste måten å sikre at du får tilgang til forbundets tjenester, og forbundet unngår å miste inntekter og få unødige utgifter.

Har du problemer med å logge deg på Min side må du ta kontakt med forbundskontoret. Vi hjelper deg med medlemsnummer og midlertidig passord. Med ny hjemmeside og ny Min side kan vi love en helt annen brukeropplevelse.

Mine verv – medlemslister til tillitsvalgte

Tillitsvalgte har frem til årsskiftet hatt tilgang til medlemslister på Min side. Disse opplysningene er dessverre ikke lenger oppdaterte. Tillitsvalgte som har behov for medlemslister kan få dette ved å henvende seg til forbundskontoret.

Vi minner som vanlig om at medlemsopplysninger er sensitive personopplysninger, og de tillitsvalgte må sørge for at medlemslistene ikke kommer uvedkommende i hende i noen form.

Fakturering av kontingent og grunnforsikring

De fleste medlemmer trekkes for kontingent og premie til den obligatoriske grunnforsikringa i lønna. Her er det ingen endring.

De som er ikke-yrkesaktive, studenter, medlemmer i Seniorforum og noen andre, mottar faktura fra forbundet. Fakturaene skulle vært sendt ut i januar, men har på grunn av systemproblemer ikke blitt sendt. Dette berører ikke den enkeltes rettigheter til hverken medlemskap eller grunnforsikring. I en periode har vi tilbudt disse medlemmene avtalegiro, men det er usikkert om vi kan få det til i det nye regnskapssystemet. Efaktura er det tilbudet som vi håper at de fleste i stedet vil benytte seg av. Disse vil motta informasjon om dette på SMS og epost.

Ny hjemmeside

Lansering av ny hjemmeside har blitt utsatt, på grunn av utfordringene med nytt medlemsregister og Min side. Vi vil presentere en ny hjemmeside så snart Min side er klar. Ved lansering av ny hjemmeside vil du få anledning til å komme med innspill om innhold på den.   Meld dine tanker, ønsker og behov til forbundskontoret.

Fremdrift og tidsperspektiv

Digitaliseringsprosjektet er omfattende, og har tatt lengre tid enn vi hadde trodd og håpet på. Flere leverandører er involvert, og det er gjort utvikling og tilpassinger ingen har gjort før. Vi er fortsatt trygge på at vi har valgt gode løsninger, og at forbundet vil få moderne og brukervennlige datasystemer når integrasjonene er ferdigstilt. Vi er også trygge for at løsningene vil gjøre det enklere for medlemmer og tillitsvalgte.

Av forståelige grunner, har ferdigstillelse av digitaliseringen høyeste prioritet i administrasjonen. For å unngå brutte forhåpninger, velger vi i denne omgang å ikke stipulere en dato for ferdigstillelse av h

Print