Trenger du midler til forskning og utvikling av ergoterapi?

Trenger du midler til forskning og utvikling av ergoterapi?

Søk midler fra Ergoterapeutene til forskning og utvikling (FOU) av faget.

- Går du med planer om et lite eller større fagutviklings- eller forskningsprosjekt og trenger økonomisk støtte bør du søke midler fra Ergoterapeutenes FoU midler. Eller kanskje du har en kollega som bør oppmuntres, lurer Ergoterapeutenes seniorrådgiver Solrun Nygård.

Ergoterapeutenes støtte til forskning og utvikling (FoU), skal bidra til ergoterapifaglig fagutvikling og forskning. Støtten kan gis medlemmer i form av arbeidsstipend, dekning av prosjektkostnader eller reisestipend.

Forbundsstyret vedtar prioriteringene for tildeling av midler. I 2018 vil prosjekter knyttet til ergoterapeuters kompetanse innen arbeidsdeltakelse, og å gjøre denne kompetansen kjent og etterspurt bli spesielt prioritert.

FoU-midler i 2018

Til tildeling:       400 000 kroner

Søknadsfrist:    1. september 2018

Søknad skrives på eget skjema (nytt vindu) og sendes til post@ergoterapeutene.org.

Nærmere informasjon om Ergoterapeutenes FOU-midler (nytt vindu). Behandlet av forbundsstyret 7. mai 2018.

Print