Tillitsvalgtprisen til Anita Rosmæl

Tillitsvalgtprisen til Anita Rosmæl

Anita Therese Rosmæl får overrakt et av de synlige tegnene på at hun har mottatt Tillitsvalgtprisen 2017, av forbundsleder Nils Erik Ness.  

Under kongressmiddagen i Trondheim fikk Anita Therese Rosmæl tildelt Tillitsvalgtprisen.

Midt blant fornøyde kongressdeltakere, kongresskomiteen hun har ledet, og alle frivillige medlemmer som har gjort Fagkongressen mulig, fikk Anita Therese Rosmæl fra Trondheim, utdelt Tillitsvalgtprisen 2017.

Anita Rosmæl har over flere år gjort en formidabel innsats som tillitsvalgt, både lokalt ved St. Olavs Hospital, på fylkesnivå før omleggingen av  fylkesavdelingene og i forbundsstyret som nestleder.

- Hun brenner for arbeidet som tillitsvalgt og for å rekruttere medlemmer, både studenter og ferdigutdannede ergoterapeuter, sa forbundsleder Nils Erik Ness under utdelinga.

- Anita er alltid engasjert, gir mye av seg selv og går"all in" i alle saker og i alt arbeid hun tar på seg. Som tillitsvalgt har hun alltid vært respektert og godt likt, både av medlemmer og arbeidsgiver. Hennes framgangsmåte som tillitsvalgt har sørget for å fremme et godt samarbeidsklima mellom medlemmene og arbeidsgiver, fortsatte forbundslederen.  

Nils Erik Ness trakk også frem fagkongressen som kronen på Anitas tillitsvalgt-verk.
- Anita har vært (og er) en fantastisk leder for Fagkongress i ergoterapi. Hun har styrt den skuta på en utmerket måte, har tatt et enormt ansvar og jobbet utrettelig og strukturert for å få alt til å henge sammen og komme på plass, konkluderte forbundslederen.

Anita Rosmæl fikk overrakt diplom, krystallfat og blomster som synlige tegn på den takknemlighet som medlemmer og forbund føler for den innsatsen hun har lagt ned over mange år.

Andre nominerte

Det har vært tradisjon i Ergoterapeutene for å også trekke frem de andre som er nominert til tillitsvalgtprisen, og takke dem for den innsatsen de legger ned og har lagt ned for Ergoterapeutene. I år gjaldt det

 • Irene Fjeld og Ingunn Garlid i Bergen kommune
 • Ina Christine Rangum – Sykehjemsetaten i Oslo kommune

Tillitsvalgtprisen

Tillitsvalgtprisen deles ut til et medlem av forbundet som har gjort en vesentlig innsats som tillitsvalgt. Den kan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte.

Årets tillitsvalgte kan har utmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremmeergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodell for kolleger og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse for sammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevendeprosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft i krevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats for å aktivere, rekruttere og beholde medlemmer

Tidligere vinnere

Det er sjette gangen at Tillitsvalgtprisen deles ut. Tidligere har disse tillitsvalgte fått prisen:

 • 2012, Grete Olaussen, Oslo universitetssykehus
 • 2013, Johanne Knudsen, Bergen kommune
 • 2014, Ania Wiggen Jørgensen,Eidsvoll kommune
 • 2015, Anita Dimmen Johansen,Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • 2016, Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet
Print