Tildeling av årets FoU-midler

Det var avsatt kr 400 tusen til forsknings- og utviklingsmidler (FOU) i 2017. Fem prosjekter har fått støtte.

Forbundsstyret vedtok i september 2016 at de ved tildeling av FOU-midler i 2017 vil prioritere forskning og utvikling som fremmer ergoterapeuters kompetanse på hverdagsmestring innen arbeidsdeltakelse, psykisk helse og rus.  

Det kom til sammen inn åtte søknader på et beløp på til sammen kr 946.607.

Disse fem søkandene har fått støtte

Alle søkerne fylte kriteriene for tildeling. Søknadene var i varierende grad knyttet til prioriterte fagområder, men alle hadde hverdagsmestring som effektmål.

FOU-midler for 2018

Kriterier for tildeling av FOU-midler i 2018 er ikke klar, men vil bli bekjentgjort på våre hjemmesider.

Print