Strategiske valg inn i en ny landsmøteperiode.

Strategiske valg inn i en ny landsmøteperiode.

Dette programmet er vårt felles prosjekt de neste tre årene, og vi må jobbe sammen for at alle skal kunne delta, oppfordrer forbundsleder Nils Erik Ness. Her fra talerstolen på landsmøtet i Trondheim.  

Vi har trukket pusten etter landsmøtet, og startet et målrettet arbeid for fag, yrke og samfunn.

Landsmøtet 2017 er historie, og forbundsleder Nils Erik Ness oppsummerer sine opplevelser i dette blogginnlegget (nytt vindu).

Aktivitet og deltakelse for alle

Ved behandling av programmet for denne landsmøteperioden videreførte landsmøtet visjonen som har styrt forbundet i mange landsmøteperioder: Aktivitet og deltakelse for alle.
- Dette peker både på vår egen organisasjon med medlemmer og tillitsvalgte, og på noe utenfor oss selv – hvilket samfunn vi vil leve i framover, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Fire innsatsområder

Landsmøtet vedtok innsats innen fire områder, der Ergoterapeutene vil arbeide for:

  • et inkluderende og bærekraftig samfunn
  • deltakelse, hverdagsmestring og meningsfull aktivitet
  • ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet
  • en fagorganisasjon for framtiden

Prinsippielt og strategisk program for landsmøteperioden

Landsmøteprogrammet vektlegger overordnede prinsipper og strategier knyttet til disse fire punktene. Prinsippene er formålet og tydeliggjør hvorfor vi har fagorganisasjonen Ergoterapeutene, mens strategiene peker på hvordan vi vil jobbe de neste tre årene.

Hva er viktige aktiviteter for deg? Hvordan vil du delta?

Programmet skal nå omsettes i handling. Som gode ergoterapeuter spør vi: Hva er viktige aktiviteter for deg? Hvordan vil du delta? Basert på programmet skal handlingsplaner utarbeides og settes ut i livet. og vedtas i forbundsstyret med innspill fra regionene, medlemmer og tillitsvalgte.

Ergoterapeutene er avhengig av engasjementet til tillitsvalgte og medlemmer for å virkeliggjøre visjonen vår og nå de ambisiøse målsetningene i programmet.
- Dette programmet er vårt felles prosjekt deneste tre årene, og vi må jobbe sammen for at alle skal kunne delta, oppfordrer forbundslederen.

Print