Stortingsmeldingen "Leve hele livet" - Hva tenker du?

Stortingsmeldingen "Leve hele livet" - Hva tenker du?

Forbundsleder Nils Erik Ness møtte eldre og folkehelseminister under Helsekonferansen denne uken. På konferansen ble "Leve hele livet" viet stor oppmerksomhet.

Denne uka la regjeringa frem stortingsmeldinga om trygg og aktiv alderdom. Hvilke tilbakemeldinger skal vi gi Stortinget?

Regjeringens eldrereform "Leve hele livet" løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger.

Mer om Leve hele livet på regjeringens nettsider. (nytt vindu)

Hvilke tilbakemeldinger skal vi gi Stortinget?

- Denne Stortingsmeldinga "Leve hele livet" er viktig lesing, ergoterapeuter, oppfordret forbundsleder Nils Erik Ness i forbindelse med at meldinga ble lagt frem denne uka!

Meldinga skal nå finleses på forbundskontoret, og det oppfordrer vi også alle andre ergoterapeuter til å gjøre. Gi dine innspill til andre medlemmer og tillitsvalgte, din region og til forbundskontoret. Jo mer vi deler og tenker sammen, jo klokere innspill kan vi gi til Stortinget som nå får meldinga til behandling

Les stortingsmeldinga "Leve hele livet" (nytt vindu)

Gjennomslag for Ergoterapeutene allerede

Ergoterapeutene har ved flere anledninger gitt innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med stortingsmeldinga, men Nils Erik Ness understreker at hverken han eller forbundet har tatt stilling til selve meldinga, der Hverdagsmestring er en av 25 strategier for et aldersvennlig samfunn
- Jeg registrerer likevel med glede at mange av Ergoterapeutene sine innspill er nevnt, der vi blant annet profilerte:

  • Lengst mulig i eget hjem
  • Lengst mulig i eget liv
  • Lengst mulig i hverandres liv

Meldinga har mange eksempler der ergoterapeuter bidrar, hverdagsmestring er løftet, og det kan helt sikkert være flere.
- Ekstra stas er det at Livsarket (nytt vindu) utarbeidet av Ergoterapeutenes Seniorforum er nevnt - også Hverdagsrehabiliteringskartet da, konstaterer forbundslederen nokså fornøyd.

Les stortingsmeldinga "Leve hele livet".

Print