Stor innsats for skadeforebygging

Bilde av Kari Aursand

Kari Aursand har i en årrekke gjort en stor innsats i det skadeforebyggende arbeidet.

Siden 2000 har Kari Aursand representert Norsk Ergoterapeutforbund i Eldres sikkerhetsråd og Skadeforebyggende forum. De siste 8 år som styreleder i Skadeforebyggende forum.

- Som forbund er vi avhengig av medlemmenes faglige aktivitet og engasjement. Kari Aursand har et stort engasjement for skadeforebygging, særlig for hjemmeboende eldre og utvikling av trygge lokalsamfunn, sier forbundsleder Nils Erik Ness og retter stor takk til Aursand.

Skadeforebyggende forum (nytt vindu) er en nasjonal møteplass for aktører som er opptatt av å redusere antall ulykker som fører til personskade. Skafor er et nettverk som bygger bro mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Forumet er en katalysator for handling.

Print