Stor etterspørsel etter ergoterapeuter i kommunene

Stor etterspørsel etter ergoterapeuter i kommunene

Etterspørselen etter ergoterapeuter er stor. I 2016 ble det 148 flere stillinger i kommunene.

Tall fra SSB, Statistisk sentralbyrå viser at det i 2016 ble 148 flere stillinger for ergoterapeuter i kommunene enn det var året før.
- Faget seiler i medvind, og stadig flere kommuner innser hvordan ergoterapeuter ved å bidra til aktivitet og deltakelse, også bidrar til bærekraftige helsetjenester, sier forbundsleder Nils Erik Ness fornøyd.

Han tror at lovpålegget fra 2020 og og den gode jobben som hver dag gjøres av medlemmene landet rundt, vil føre til at veksten i kommunene bare fortsetter.

Fortsatt 96 kommuner uten ergoterapeutstilling

Tallene fra SSB viser at det fortsatt er 96 kommuner som mangler ergoterapeutstilling og i hele 235 kommuner er det bare to ergoterapeutstillinger eller færre.
- Målet vårt er 10 ergoterapeutstillinger per 10 tusen innbyggere i kommunen, så det er fortsatt vei å gå, sier forbundslederen, som oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å være gode ambassadører for faget. I tillegg ønsker han at ergoterapeuter bruker kompetansen sin innenfor andre områder i kommunene.

Forbundslederen er bekymret for spesialisthelsetjenesten

Ergoterapeutene har alltid vært opptatt av at Samhandlingsreformen ikke må føre til nedbygging av kapasitet og kompetanse i spesialisthelsetjenesten, før kompetansen i kommunene er tilstrekkelig bygd opp.
- Ennå er det langt igjen til dette, og derfor bekymrer situasjonen ved mange sykehus oss, sier Nils Erik Ness.

Konkurranse om arbeidskraften

I fjor ble det uteksaminert 213 ergoterapeuter, og det har ikke vært utdannet flere noen av de ti siste årene.
- Vi er glad at søkinga til utdanningene er gode, og at gjennomføringsandelen ser ut til å øke, men vi opplever dessverre at arbeidsgivere ikke får besatt stillingene sine, sier forbundslederen.

Ergoterapi, studiet med åttende størst økning i søkertallet (nytt vindu)

Det er konkurranse om arbeidskraften, og Ergoterapeutenes lønnsundersøkelse viser at ergoterapeuter jevnt over lønnes godt over den garanterte minstelønna.
- Arbeidsgiverne innser i stadig større grad at de må benytte lønn og andre betingelser som virkemiddel for å rekruttere den beste kompetansen, sier Ness.

Flere stillinger gir flere medlemmer

Flere ergoterapeuter i jobb gir flere medlemmer. Det totale antallet medlemmer i Ergoterapeutene økte med 76 til 4059 i 2016. Antallet yrkesaktive økte med 79. Det var i 2016 medlemsøkning i alle tariffområder utenom Virke, men medlemsutviklingen her og i Spekter-området er prega av at virksomheter har hoppa mellom tariffområdene.

2/3 av landets ergoterapeuter er medlem i Ergoterapeutene, og denne andelen har vært relativt stabil de siste fem årene.

 

Print