Still til valg og delta i de regionale valgene!

Still til valg og delta i de regionale valgene!

Bli med og skap aktivitet og deltakelse i organisasjonen - Still til valg som regionstyremedlem!

I august/september skal medlemmene velge regionstyret i sin region, og hvilke medlemmer som skal representere dem på landsmøtet i november. Vi håper på mange dyktige kandidater, og stor oppslutning om valgene.

– Bli med og framsnakk hverdagsmestring og arbeidsdeltakelse, og arbeide for et godt arbeidsliv som bruker og verdsetter ergoterapeuters kompetanse, oppfordrer forbundsleder Nils Erik Ness.

Vi håper at du er en kandidat til disse vervene. Gi ditt innspill til valgkomiteen i din region (nytt vindu).

På landsmøtet i november skal det også gjøres valg til andre, sentrale verv i forbundet.

Legg en hånd på rattet! (Artikkel fra Ergoterapeuten, nytt vindu)

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

De viktigste ressursene i regionens arbeid er kompetansen og engasjementet blant de tillitsvalgte og medlemmene. For å nyttiggjøre seg dette skal regionene stimulere nettverksbygging mellom tillitsvalgte.
Forbundsstyret har beskrevet regionstyrets hovedoppgaver slik (nytt vindu)

Delta i de elektroniske valgene!

I august/september er det medlemmenes tur til å velge det styret som skal lede arbeidet i regionen i neste landsmøteperiode. I 2015 deltok cirka en tredjedel av medlemmene i de elektroniske valgene. I år håper vi på enda bedre deltakelse og forbundsleder Nils Erik Ness oppfordrer alle medlemmer til å delta i det elektroniske valget.

Retningslinjer for de elektroniske valgene (nytt vindu)

Elektroniske valg

  • Senest 25. august, skal alle valgbare kandidater og valgkomiteens foreløpige innstilling presenteres på forbundets nettsider.
  • Etter dette har medlemmene en uke til å fremme nye kandidater ovenfor valgkomiteen. Dette for å ivareta muligheten for et slags benkeforslag.
  • Siste frist for valgstart er 8. september. Endelig innstilling fra valgkomiteen skal foreligge på dette tidspunkt. Da får medlemmene tilsendt en epost med en lenke til den elektroniske stemmeseddelen sin.
  • De elektroniske valgene avsluttes innen 15. september.

For å få sin elektroniske stemmeseddel er det viktig at medlemmene har en gyldig epostadresse registrert i medlemsregisteret.

Sjekk gjerne at du har registrert en gyldig epost-adresse ved å logge deg inn på Min side.

Print