Spørsmål og svar om pensjon

Spørsmål og svar om pensjon

Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon genererer mange spørsmål. Her finner du mange svar.

Vår hovedorganisasjon, Unio har sammen med de tre andre hovedorganisasjonene, LO, YS og Akademikerne, signertte i helga en avtale om offentlig tjenestepensjon med regjeringen.

Stortinget har allerede vedtatt at yngre må jobbe lengre for å få en god pensjon. Den nye avtalen som partene nå er enige om gjør at de yngre generasjonene har mulighet til å kompensere for den såkalte levealdersjusteringen raskere enn den ordningen vi har hatt.De som er født før 1963 fortsetter i tidligere ordning, og berøres ikke av avtalen.  

Det er naturlig nok mange spørsmål og svar om pensjonsavtalen, og Unio har opprettet en spørsmål og svar side om offentlig tjenestepensjon (ny side). Siden oppdateres løpende.

Print