Spennende disputas om psykisk helsearbeid

Portrett av Vår Mathisen

Foto: UiT

Ergoterapeut Vår Mathisen disputerer til doktorgraden på Universitetet i Tromsø fredag.

Vår Mathisens disputerer fredag over doktorgraden "Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre - et interaksjonsteoretisk perspektiv. Praktisering av "brukermedvirkning" i fellesrom og rapporter”

Prøveforelesningen er fredag 28. april klokka 10.15 (nytt vindu) og selve disputasen er samme dag klokka 12.15 (nytt vindu). Begge deler på UiT Norges arktiske universitet. Ergoterapeuter i Tromsø har i det siste gjort seg bemerket innenfor psykisk helsearbeid, og denne doktorgraden synliggjør dette.

- Med Ergoterapeutenes satsing på å synliggjøre ergoterapeuters kompetanse innenfor psykisk helsearbeid, er slike bidrag til vår felles kompetanse, svært velkommen sier forbundsleder Nils Erik Ness, og ønsker samtidig Vår Mathisen til lykke med disputasen og doktorgradsarbeidet.

Om avhandlingen

Formålet for studien har vært å få kunnskap om hvordan fagpersoner organiserer og utøver brukermedvirkning som en del av det daglige arbeidet i døgnavdelinger i distriktspsykiatriske sentre i Norge. Et interaksjonsteoretisk perspektiv er brukt for å studere brukermedvirkning som praktisk arbeid. Metoden er kvalitativ.

Mer om avhandlingen og disputasen (nytt vindu)

Mer om Vår

Vår Mathisen er tilknyttet Bachelorutdanninga i ergoterapi ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. I sitt arbeid har hun vært spesielt opptatt av psykiatri, psykisk helsearbeid, rusproblematikk og organisering og utøvelse av helsetjenester innen psykisk helse.

Les mer om Vår Mathisens kompetanse (nytt vindu)

Snart 30 doktorgrader

Vår Mathisen er nummer 29 i en stolt rekke av ergoterapeuter med doktorgrad (nytt vindu).

Print