Sees vi på landsmøtet?

Bilde av inngangen til hotellet

Foto: Scandic (r)

Sees vi på landsmøtet? Forbundsstyret har i dag lagt frem sakspapirene til møtet.

Sakspapirene til landsmøtet er bare tilgjengelig for medlemmer som er pålogget, og ligger på landsmøtesidene.

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer.

Sees vi i Trondheim?

Delegater som velges i de regionale valgene denne uken, skal så fort som mulig melde seg på til landsmøtet. Informasjon om bestilling av reise sendes ut like etter at valget er avsluttet. Påmelding gjennom denne lenka (nytt vindu).

Lenka skal også benyttes av de som er innkalt til landsmøtet, eller ønsker å delta på landsmøtet. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Redusert kontingent og offensivt program

Forbundsstyret foreslår at landsmøtet skal redusere kontingenten for yrkesaktive medlemmer noe, for å sikre en lavere kontingent for nyutdannede og de som arbeider deltid.

Samtidig foreslås det et offensivt program som både tydeliggjør forbundets prinsipper og mål om

  • Et inkluderende og bærekraftig samfunn
  • Hverdagsmestring og meningsfull aktivitet
  • Ergoterapeuters arbeidsbetingelser og forutsigbarhet i arbeidslivet
  • En fagorganisasjon for framtiden

Samtidig de strategier og det budsjett som forbundet skal arbeide etter i den neste landsmøteperioden. Blant annet foreslår forbundsstyret at:

  • Ergoterapeutene skal bidra til aktivtet, deltakelse og mestring for barn og ungdom, og til likestilling og inkludering i skole og utdanning.
  • Ergoterapeutene skal bidra til at personer med utfordringer knyttet til arbeid får oppfølging av ergoterapeut for inkludering og deltakelse i arbeidslivet.
  • Ergoterapeutene skal jobbe for at medlemmenes kompetanse reflekteres i lønn og ansinnitetsstige utover 10 år i alle tariffområder forbundet har medlemmer.
  • Ergoterapeutene skal arbeide for ventetidsgaranti på ergoterapi.
  • Ergoterapeutene skal sikre at tillitsvalgte har grunnleggende ferdigheter i målrettet kommunikasjon og påvirkning.

Gjøre opp status etter aktiv landsmøteperiode

Landsmøtet skal også gjøre opp status etter den første landsmøteperioden med ny organisasjonsmodell. Dette skjer gjennom behandling av beretning og regnskap. Samtidig foreslår forbundsstyret noen justeringer av vedtektene, som regulerer aktiviteten i forbundet.

Velge nytt mannskap

Landsmøtet skal også sette sammen et nytt forbundsstyre gjennom valg, og samtidig velge representanter til ulike komiteer og utvalg.

Print