SYE-saken viser behovet for å stå sammen

Portrettbilde av Nils Erik Ness.

Erfaringene fra SYE-saken i Oslo viser at ergoterapeuter må stå sammen, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Før påske kunngjorde Sykehjemsetaten (SYE) i Oslo kommune at de går tilbake på vedtaket om å lyse ut alle kliniske ergo- og fysioterapeutstillinger som miljøterapeut. Endringen skjedde etter intens jobbing fra Ergoterapeutene og Norsk Fysioterapeutforbund mot både arbeidsgiver og politikere i Oslo.

- Erfaringene fra denne saken viser hvor viktig det er at ergoterapeuter står sammen i et faglig fellesskap, sier forbundsleder Nils Erik Ness i en kommentar. Denne saken ville ikke blitt løst av forbund som skal ivareta arbeidstakere med med ulik faglig bakgrunn.

Han oppfordrer ergoterapeuter, uansett stilling, om å ta del i det faglige fellesskapet som Ergoterapeutene tilbyr:
- Sammen ivaretar vi dine lønns- og arbeidsforhold, rammene for fagutøvelsen din og sikrer medbestemmelse på arbeidsplassen.

Les mer om medlemskapet og meld deg inn!

Fortsatt arbeid å gjøre

Selv om fysio- og ergoterapeutstillingene opprettholdes vil nye stillinger bli utlyst i turnus med 35,5 timers arbeidsuke. Samtidig avvikles fagavdelingene, som skal ivareta, kvalitet og faglig utviklingen for terapeutene i etaten.
- Nedleggelse av fagavdelingene er uklokt med tanke på kvalitet og fleksibilitet. Vi har heller ikke sett saklig argumentasjon for hvorfor det er bedre for brukerne at vi jobber i turnus enn vanlig ordinær dagtid, sier hovedtillitsvalgt i Oslo kommune og regionstyremedlem i Ergoterapeutene Sørøst, Ine Ulven.

- Det er tross alt pasientene vi er her for å bistå med å gjøre hverdagslivet mulig, sier Ine Ulven, som regner med at SYE vil ta initiativ til en grundig evaluering slik byråd Inga Marte Thorkildsen har bedt om.

Portrettbilde av Ine Ulven

- I det videre arbeidet er det viktig at vi som ergoterapeuter står sammen i samme forbund, oppfordrer vår hovedtillitsvalgt i Oslo kommune, Ine Ulven.

Print