Resultatene fra de elektroniske valgene er klare

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare. Se hvem som ble valgt i din region.

I den siste halvannen uken har det vært gjennomført elektroniske valg i de seks regionene. Når valget i fem regioner er avsluttet har til sammen har 799 medlemmer deltatt. Dette utgjør i snitt 28 % av de som kunne avgi stemme.
- Den store deltakelsen viser et forbund og medlemmer som er fremtidsrettet og basert på demokratiske prinsipper, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Resultat fra de seks regionene

Mulighet for å klage på avviklinga

De regionale, elektroniske valgene gjennomføres etter egne retningslinjer (nytt vindu) som er vedtatt av forbundsstyret. Medlemmene har mulighet til å klage på avviklinga, før forbundsstyret til slutt godkjenner avviklinga

Aktive regioner og kompetente regionstyrer

Regionstyrene har en betydningsfull rolle i utviklingen og utøvelsen av forbundets virksomhet og skal sørge for at regionens behov og ønsker blir ivaretatt i utarbeidelse av forbundets politikk og standpunkt før de vedtas av forbundsstyret. Regionstyrene består av mellom fem og ti medlemmer. Litt ulikt i de ulike regionene.

Regionstyret ledes av en leder som leder og koordinerer arbeidet i styret.Alle regioner er også representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Det samme gjør dennes vararepresentant. Styrene som nå er valgt starter sitt arbeid etter landsmøtet, og velger sin egen nestleder og tildeler andre verv og oppgaver i styret.

Print