Regjeringen rokker med hjelpemiddelordningen

Regjeringen rokker med hjelpemiddelordningen

Regjeringens forslag til statsbudsjett rokker med hjelpemiddelordningen.

 

Regjeringens forslag til statsbudsjettet rokker ved hjelpemiddelordningen i Norge. Dette vil etter Ergoterapeutenes mening gi svært alvorlige konsekvenser for innbyggere med nedsatt funksjon. I kommuner med dårlig økonomi vil brukere med nedsatt funksjon, kunne hemmes i sin hverdagsmestring og samfunnsdeltakelse.
- Vi mener at det ikke er mulig å bevare en rettighet til hjelpemidler gjennom folketrygden dersom dette knyttes til de kommunale budsjettene. Her går regjeringen helt på tvers av høringsuttalelsene til Hjelpemiddelutvalgets rapport, sier forbundsleder Nils Erik Ness bekymret.
På dette området har FFO, Handikapforbundet, Unio, Norsk Fysioterapeutforbund og Ergoterapeutene vært helt på linje.
Det er i Arbeids- og sosialdepartementets forslag til statsbudsjett (nytt vindu) at regjeringen sier at den har en ambisjon om å gjennomføre ansvarsendringer for enkle og høyfrekvente hjelpemidler, tilrettelegging av bolig og velferdsteknologi.
Ergoterapeutenes høringssvar til Hjelpemiddelutvalgets rapport (nytt vindu)

Print