Regjeringen med strategi for hjernehelse

Regjeringen med strategi for hjernehelse

Illustrasjonsfoto: HOD.

Denne uka har Bent Høie lagt frem Nasjonal hjernehelsestrategi. Vi har også uttalt oss om Pakkeforløp, hjerneslag.

Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet. En ny nasjonal strategi skal, i følge regjeringen, sikre mer forskning på hjernesykdommer, bedre behandling og oppfølging og bedre involvering av pasienter og pårørende.

Forbundsstyremedlem i Ergoterapeutene og fagutviklingsergoterapeut på Oslo Universitetssykehus, OUS, Malin Mongs, var til stede da helse- og omsorgsminister Bent Høie la frem Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024) (nytt vindu) denne uka.
- Her er det mulighetsrom for ergoterapeuter. Jeg oppfordrer ergoterapeuter til å lese denne, kommenterter hun.

Mer om presentasjonen av Nasjonal hjernehelsestrategi (nytt vindu)

Pakkeforløp for hjerneslag

Ergoterapeutene har levert sitt høringssvar til Pakkeforløp, hjerneslag fase 1 (nytt vindu), som har vært på høring. Denne     delen av pakkeforløpet omhandler akutt fase.

Tina Taule, Haukeland Sykehus, har representert Ergoterapeutene i referansegruppa for dette arbeidet.

Arbeidet med Fase 2 begynner i 2018. Her blir temarehabilitering og videre oppfølging. Her vil ergoterapeutene gjerne ha innspill fra medlemmene.

Helsedirektoratets informasjon om Pakkeforløp, hjerneslag fase 1 (nytt vindu)

Print