Pensjonsforhandlingene kom i mål

Bilde fra pressekonferansen

På pressekonferansen i dag kunne Unios leder, Ragnhild Lied (tre fra venstre) presentere en ny pensjonsavtale sammen med de øvrige hovedorganisasjonene og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (til venstre). Foto: Unio.

Unio og de andre hovedorganisasjonene kom i mål med pensjonsforhandlingene med staten i dag.

Stortinget har allerede vedtatt at de yngre må jobbe lengre for å få en god pensjon. Den nye avtalen som partene nå er enige om gjør at de yngre generasjonene har mulighet til å kompensere for den såkalte levealdersjusteringen raskere enn den ordningen vi hadde.

– Dette er hovedgrunnen til at en samlet fagbevegelse anbefaler avtalen, poengterer Ragnhild Lied, leder i Unio.

Tidligpensjonstillegg

– Det var viktig men vanskelig å få på plass en solidarisk offentlig tjenestepensjon som både ivaretar dem som vil jobbe lenge og de som må gå tidlig. Her nådde vi ikke alle våre målsetting er for dem som må gå tidlig, sier Unio-lederen.

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor (PDF)

Den nye avtalen gir et tidsavgrenset tidligpensjonstillegg, som sikrer livsvarige pensjonsnivåer for de som ikke klarer å stå lenge i jobb. Tillegget vil gjelde for som en overgangsordning som etterhvert fases ut for årskullene 1963-1970. De som er født før 1963 fortsetter i dagens ordning. De som er født senere enn 1970 har i den nye avtalen ingen rett til et tidligpensjonstillegg.
– For de som klarer å stå i jobb et par år lengre, vil alle komme bedre ut, legger Lied til.

Mer på Unios nettside (nytt vindu)

Bedre enn vi kunne frykte

Umiddelbart vil jeg si meg fornøyd med dette forslaget til offentligtjenestepensjon, etter som det bidrar til å kompensere for levealdersjusteringen, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

- Det er flere overgangsordninger som gjør det komplisert å få detaljert oversikt. Vi skal se nærmere på avtalen, og organisasjonene har tid til å gjøre vurderinger før vi tar endelig stilling. Så langt har vi hatten meget ryddig og konstruktiv prosess i Unio, der jeg har hatt full tillit til Unios forhandlere, sier han.

.Nils Erik Ness sin leder om pensjon i Ergoterapeutens februar-nummer (nytt vindu)

Nils Erik Ness 600 px
Print