På Stortinget for rekrutteringstilskudd, hjelpemidler og rehabilitering

På Stortinget for rekrutteringstilskudd, hjelpemidler og rehabilitering

Denne uka deltar vi i tre høringer på Stortinget om neste års statsbudsjett. Se dem på nett. Les våre innspill.

Torsdag og fredag skal forbundsleder Nils Erik Ness og nestleder Tove Holst Skyer, delta på tre høringer i ulike stortingskomiteer. Tema er statsbudsjettet for 2018.

Tidspunkt og våre skriftlige innspill til høringene finner du her (åpnes i nye vindu):

Høringene overføres direkte, men du kan også se høringen i opptak her:

Rekrutteringstilskudd, sikring av hjelpemiddelordninga og styrket habilitering/rehabilitering

- I alle høringene, men i noe ulik grad, er vi opptatt av å sikre dagens folketrygdfinansierte hjelpemiddelordning, som vi mener er verdens beste til tross for noen feil og mangler, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Videre er forbundet opptatt av en styrking av habiliterings/rehabiliteringstilbudet i både primær- og spesialisthelsetjenesten og rekrutteringstilskudd for ergoterapeuter i kommunene.

Øvrige saker om vårt arbeid med Statsbudsjettet

Print