Også statsoppgjøret fant sin løsning

Også statsoppgjøret fant sin løsning

I natt kom Unio Stat frem til en forhandlingsløsning for våre medlemmer i staten. "De fire store" er nå i havn.

Unio kom i natt fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør. Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav.

Protokoll fra forhandlingene med ny lønnstabell (nytt vindu)

Dermed er alle de fire store tariffområdene der Ergoterapeutene har medlemmer ferdigforhandlet før fristen mandag. KS-området tirsdag, Spekter-området og Oslo kommune fredag og altså statsoppgjøret i natt.

Rammen for årets mellomoppgjør i staten er på om lag 2,4 prosent.

- 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I 2017 krevde vi reallønnsvekst. Det har vi nå fått, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn antatt, sier Petter Aaslestad, Unios forhandlingsleder i staten.

Forhandlingssjef Brit-Toril Lund har representert Ergoterapeutene i forhandlingene.

Vi har også fått et resultat med en fordeling mellom sentral og lokal pott og prosentvise generelle tillegg som vi er fornøyd med.

Partene er enige om å fortsette arbeidet med et nytt lønnssystem i staten.
Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellomoppgjør.

Økonomiske elementer:

  • Rammen for oppgjøret er om lag 2,4 prosent
  • Fordelingen mellom sentral og lokal pott er henholdsvis 35% og 65%, med virkningsdato fra henholdsvis 1. mai og 1. juli
  • Det gis generelle prosentvise tillegg sentralt
  • A-tabellen består

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om lokale forhandlinger både til medlemmer og tillitsvalgte.

Print