Også enighet i Oslo kommune

Også enighet i Oslo kommune

Advokat Berit Førli har representert Ergoterapeutene i forhandlingene.

Natt til 1. mai kom Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene frem til enighet for våre medlemmer i Oslo kommune.

Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg, samt at det avsettes midler til justeringer. Det avsettes også en pott til lokale forhandlinger.

- Vi har fått gjennomslag for flere viktige krav samtidig som vi har fått et akseptabelt økonomisk resultat, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Avtalen gir:

  • Generelt tillegg på 1,75 prosent på Oslo kommunes lønnstabell, minimum 7700 kroner, med virkningstidspunkt fra 01.05.2018
  • Avsetning til sentrale lønnsmessige tiltak (justeringer for grupper) på 0,53 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.05.2018 (0,35 % på årsbasis)
  • Avsetning til lokale forhandlinger på 0,96 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.08.2018 (0,4% på årsbasis)

Se ny lønnstabell for Oslo kommune her

Økonomisk ramme, sentrale justeringer og lokale forhandlinger

Advokat Berit Førli som har representert Ergoterapeutene i forhandlingene, mener justerings- og de lokale forhandlingene som vil foregå senere i år, vil gi økt lønnsmessig uttelling for ergoterapeuter og Unios øvrige medlemsgrupper.

I justeringsforhandlingene og de lokale forhandlingene skal det til sammen fordeles mer enn 310 millioner kroner.
– Jeg har store forventninger til at Oslo kommune vil prioritere Unios medlemsgrupper i forhandlingene som gjenstår. Økt lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse blir viktig for oss, sier Unios forhandlingsleder Skjefstad Andersen.

Protokollen finner du her (nytt vindu)

Hva som blir det endelige resultatet for hver enkelt avhenger av resultatet i justeringsforhandlingene og i de lokale forhandlingene. Den økonomiske rammen for årets oppgjør er på om lag 2,8 prosent, som er det samme som i kommunesektoren for øvrig.

Skjefstad Andersen sier hun gjerne skulle sett 3-tallet for den økonomiske rammen, men at helheten i resultatet gjør at Unio likevel anbefaler resultatet.

Mer informasjon på Unios hjemmesider (nytt vindu)

Print