Nils Erik Ness gjenvalgt som forbundsleder

Nils Erik Ness gjenvalgt som forbundsleder

Gjenvalgt forbundsleder Nils Erik Ness flankert av 1. nestleder Tove Holst Skyer, til høyre og 2. nestleder Ann Kristin Løe.

Nils Erik Ness ble gjenvalgt som forbundsleder på landsmøtet i dag, og fikk med seg et svært kompetent styre. Foto: Fredrik Imislund.

Med seg i forbundsstyret får han

 • Tove Holst Skyer, Skien kommune gjenvalgt som 1. nestleder
 • Ann Kristin Løe, Nav Sør-Trøndelag som 2. nestleder
 • Malin Mongs, Oslo Universitetssykehus som styremedlem
 • Morten Severin Hoel Ergoterapeutene Midt som styremedlem

og som vararepresentanter for disse:

 • Pia Jessen, selvstendig næringsdrivende som 1. varamedlem
 • Silvia Elisabeth Hansbø, OUS som andre varamedlem

Les mer om kandidatene i Ergoterapeutenes oktober-nummer (nytt vindu)

Styrerepresentanter fra regionene

Med seg i forbundsstyret får disse med seg en representant fra hver av de seks regionene. Landsmøtet godkjente disse som representanter fra regionstyrene:

 • ErgoterapeuteneNord: Berit Regine Laiti og Heidi Elisabeth Fløtten (vara)
 • ErgoterapeuteneMidt: Mariette Elise Gjerde og Kenneth Pettersen (vara)
 • ErgoterapeuteneVest: Linda Fauskanger Nesheim og Randi Skumsnes (vara)
 • ErgoterapeuteneSør: Tonje Hansen Guldhav og Kathrine Færestrand (vara)
 • ErgoterapeuteneSørøst: Guro E. Lilleås og Live Øverlier (vara)
 • ErgoterapeuteneØst: May Solveig Svendsen og Kamilla Lemb Herbjørnsen (vara)

Andre valg

Landsmøtet valgte også representanter til komiteer, råd og utvalg

Kontrollkoimiteen

 • Synnøve Opsahl Melseth, Leder
 • Tor-Ivar Bertheussen
 • Ragna Gjone
 • Bodil Karin Romsaas (vara)

Yrkesetisk utvalg

 • Astrid Gramstad, leder
 • Sigrid Olaussen
 • Tone Torgersen
 • Grete Tørres
 • Annette Eidesen (vara)

Redaksjonskomiteen

 • Cathrine Hagby, leder
 • Anne-Stine Dolva
 • Sissel Horghagen
 • Merethe Seberg
 • Alf Inge Solbakken
 • Unni Sveen
 • Cathrine Arntzen (vara)

Valgkomiteen

 • Camilla Clausen (leder)
 • Kirsti Rystad
 • Eli Hulbækdal
 • Toril Smaaberg
 • Lene Henriette Antonsen (1. vara)
 • Kari Ihle (2. vara)
Bilde av forbundsstyret 2017-2020

 

Forbundsstyret 2017-2020, fra venstre: Linda Fauskanger Nesheim, Guro E. Lilleås, Berit Regine Laiti, Malin Mongs, Ann Kristin Løe, Nils Erik Ness, Tove Holst Skyer, Morten Severin Hoel, May Solveig Svendsen, Mariette E. Gjerde og Tonje Hansen Guldhav.

Print