Mye spennende ergoterapi i Tromsø

Mye spennende ergoterapi i Tromsø

Møte mellom utdanning spesialisthelsetjeneste og forbundskontoret. Solrun Nygård, May-Britt Klaudiussen, Rita Jentoft, Carina Ryssdal, Vår Matisen, Toril-Beate Røssvold. (Alle foto: Solrun Nygård)

Solrun Nygård fra forbundskontoret har vært på inspirerende tur til ishavs- og ergoterapi-byen Tromsø.

Tromsø er en av de kommunene i Norge med flest ergoterapeuter per innbygger. Byen er trolig også den byen i landet med flest ergoterapeuter som arbeider med psykisk helse og rusavhengighet. Dette gjelder både primær og spesialisthelsetjenesten. Seniorrådgiver Solrun Nygård ønsket å få mer kjennskap til hvor og hvordan de jobber.

Psykisk helse og rus - utdanning og praksis hånd i hånd

Første stopp var et møte med representanter fra utdanningen og ergoterapeuter som jobbet i spesialisthelsetjenesten . Utdanninga i Tromsø har alltid hatt mye fokus på psykisk helse. Siden det er mange ergoterapeuter som jobber innen feltet er det ikke vanskelig å finne praksis innen psykisk helse og rusfeltet.

I Tromsø er de fleste ergoterapeutene ansatt i miljøterapeutstillinger. Vi diskuterte muligheter og utfordringer dette ga. Utdanningen måtte gi en trygghet på egen kompetanse, utdanne stolte og tydelige ergoterapeuter som var rustet til å stå i ulike settinger.

Jobb som miljøterapeut gir mange muligheter til å utøve ergoterapi ved å bruke de situasjoner som oppstår i avdelingen med tanke på å mestre tilsvarende situasjoner i hjemmemiljøet. Dette var fokuset til ergoterapeuten på medikamentfri avdeling som mente dette førte til bedre utskrivelser og færre reinnleggelser.

Den kommunale Enhet for arbeid og aktivitet

Neste stopp var hos Yngve Olsen, ansatt som leder i den nye Enhet for arbeid og aktivitet i Tromsø kommune. Enheten er diagnoseuavhengig og er etablert for å vri tjenestene fra pleie- og omsorg til mestring, aktivitet, arbeid.

Alle vedtak i oppfølgingstjenesten (rus, psykisk helse, omsorgstjenestene) skal gjennomgås for å se om tjenesten til den enkelte kan endres til aktivitet, arbeidstrening. Dette vil trolig føre til færre ansatte i de ordinære tjenestene i bl.a. bolig fordi disse flyttes over i enhet for aktivitet og arbeid.
- Her er ergoterapeutenes aktivitetsperspektiv og tilretteleggingskompetanse etterspurt. Dette er spennende, sier Ergoterapeutenes seniorrådgiver Solrun Nygård.

Oppstartsmøte for yrkesetisk utvalg

Solrun deltok også på oppstartsmøte med Yrkesetisk utvalg. Yrkesetisk utvalg skal være en pådriver for høy yrkesetisk bevissthet hos ergoterapeuter. Utvalget arbeider for at yrkesutøvelsen er i tråd med forbundets yrkesetiske retningslinjer, og mottar gjerne innspill om de dilemma som du som yrkesutøver opplever.

- Dett er en kunnskapsrik og engasjert gjeng forteller Solrun. De kastet seg over oppdraget med å se på brukermedvirkningsbegrepet og hvordan ergoterapeuter bidrar.

Bilde av yrkesetisk utvalg

Yrkesetisk utvalg, fra venstre Astrid Gramstad, Tone Torgersen, Anette Eidesen, Sigrid Olaussen og Grete Tørres.

 

Print