Møt kandidatene til de regionale valgene

Møt kandidatene til de regionale valgene

Regionale valgkomiteer har lagt frem sin foreløpige innstilling til de elektroniske valgene. Burde du eller andre vært innstilt?

Nå skal medlemmene straks velge regionstyret i sin region, og hvilke medlemmer som skal representere dem på landsmøtet i november. Vi håper på mange dyktige kandidater, og stor oppslutning om valgene.

Seks regionale valgkomiteer (nytt vindu) har arbeidet iherdig med å fremskaffe kandidater som skal stille til valg i de elektroniske valgene. Skulle du har forslag til andre kandidater eller sjøl være en, må du i løpet av en uke ta kontakt med din valgkomité.

De elektroniske valgene

Retningslinjer for de elektroniske valgene (nytt vindu) er vedtatt av forbundsstyret, og beskriver gjennomføringen av de elektroniske valgene.

Senest 25. august, skal altså alle valgbare kandidater og valgkomiteens foreløpige innstilling presenteres på forbundets nettsider.Etter dette har medlemmene en uke til å fremme nye kandidater ovenfor valgkomiteen. Dette for å ivareta muligheten for et slags benkeforslag.

Senest 8. september vil alle medlemmer har mottatt sin elektroniske stemmeseddel og endelig innstilling fra valgkomiteen. Valgene avsluttes senest 15. september.

For å få sin elektroniske stemmeseddel er det viktig at medlemmene har en gyldig epostadresse registrert i medlemsregisteret. Sjekk gjerne at du har registrert en gyldig epost-adresse ved å logge deg inn på Min side.

Bli med på laget!

I alle regioner er det altså fortsatt mulig å melde seg som kandidater til landsmøtet og regionstyrene
- Jeg håper på å få sett riktig mange av dere på landsmøtet i november, slik at vi sammen kan stake ut retningen for aktiviteten i forbundet de neste tre årene, sier forbundsleder Nils Erik Ness. For at vi skal få gjennomført den aktiviteten som vi setter som mål de neste tre årene, trenger vi flere i regionstyrene.

Legg en hånd på rattet! (Artikkel fra Ergoterapeuten, nytt vindu)

Regionstyrets oppgaver

Regionstyret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret.

De viktigste ressursene i regionens arbeid er kompetansen og engasjementet blant de tillitsvalgte og medlemmene. For å nyttiggjøre seg dette skal regionene stimulere nettverksbygging mellom tillitsvalgte.
Forbundsstyret har beskrevet regionstyrets hovedoppgaver slik (nytt vindu)

Print