Møt en forsker til nettmøte i lunsjen

Monica Lillefjell_web

Møt en forsker. Møt Monica Lillefjell til nettmøte i lunsjen. Folkehelsearbeid er temaet og 31. august er dagen.

"Systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid med fokus på tverrsektoriell innsats og bred involvering", har Monica Lillefjell satt som tema for sin innledning. Monica er ergoterapeut og professor på NTNU.

På nettmøtene får du mulighet til å høre hennes spennende innledning, komme med dine spørsmål og kommentarer, og møte ergoterapeuter fra resten av landet.

Delta ved å trykke her

Ikke deltatt på et slikt nettmøte før? Ta en kikk her.

Ergoterapeuter og folkehelsearbeid

Kommunene står overfor store og sammensatte utfordringer i folkehelsearbeidet, og må legge til rette for en utvikling som skaper trygge og sunne lokalsamfunn der innbyggernes grunnleggende behov blir ivaretatt.

Helsefremmende og forebyggende arbeid er investering i gode liv og bærekraftige lokalsamfunn.Innsatsen må være tverrsektoriell og kunnskaps­basert. Derfor er det avgjørende at kommunen henter inn og tar i bruk beste tilgjengelig kunnskap, etablerer felles forståelse for utfordringsbildet i kommunen, og sikrer bred involvering og forankring i folkehelsearbeidet.

Monica Lillefjell vil presentereTrøndelagsmodellen for folkehelsearbeid- Modellen tar utgangspunkt i de sentrale utfordringene i folkehelsearbeidet. Den er en metode for å operasjonalisere kravet i lovverket om kunnskapsbasert og systematisk folke­helsearbeid i kommunen.

Modellen og metoden er forskningsbasert og bygger på utvikling og evaluering av folkehelsetiltak. Arbeidsmetoden er ikke begrenset til spesifikke fag eller sektorer, men vil også kunne benyttes i andre sammenhenger hvor målet er å utvikle og forbedre praksis.

Allsidig og kunnskapsrik

Monica Lillefjell er en allsidig og kunnskapsrik ergoterapeut og forsker.

Les mer om Lillefjells vitenskaplige arbeid (nytt vindu)

Les artikkelen "Professoren fra Stod" i Steinkjeravisa (nytt vindu)

Print