Møt Petter Uteligger i Arendal i august

Bilde av Petter Nyquvist

På vårt arrangement under Arendalsuka skal Petter Uteligger diskutere helsetjenester for psykisk syke og personer med rusproblemer.

Petter Nyquist vil dele sine erfaringer fra arbeidet med TV-seriene «Petter Uteligger» og «Fra gata til Nordkapp» med oss.

Det samme vil ergoterapeut Uno Karlsen Haugli fra Sandefjord kommune gjøre. Han jobber med hverdagsrehabilitering, der også rusmisbrukere inkluderes.

Sted: Strand Café, Nedre Tyholmsvei 2, Arendal
Tid: 16. august, klokka 9.30 til 11.00

Invitasjon som du kan henge opp på din arbeidsplass (nytt vindu)

Ergoterapeutene og personer med rus- eller psykiske problemer

Ergoterapeutene jobber for at tjenestetilbudet til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus skal være mer enn samtaler, medisiner, trygd og kommunal bolig. Vi jobber for at tjenestene må vris mer mot hverdagsmestring, meningsfulle aktivitet og deltagelse på sosiale arenaer.

Vi legger opp til en diskusjon, hvor Petter Nyquist vil delta, om hvordan vi i større grad kan bygge tjenester ut i fra spørsmål til bruker om «Hva er viktig for deg for at du skal mestre hverdagen?»

Kontaktpersoner på forbundskontoret

  • Seniorrådgiver Solrun Nygård, sny@ergoterapeutene.org, 952 21 488
  • Organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas, keb@ergoterapeutene.org, 977 72 030

 

Print