Løsning for våre medlemmer i kommunene

Løsning for våre medlemmer i kommunene

Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.

Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret (nytt vindu)

Rammen for oppgjøret er på om lag 2,4 prosent i 2017. I fjor opplevde våre medlemmer reallønnsnedgang. Den trenden kunne ikke fortsette.
- Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Mer om forhandlingsløsningen på Unios nettsider (nytt vindu)

Et resultat for å møte fremtidens utfordringer

- Dette forhandlingsresultatet tar steg slik at kommunene skal stå bedre rustet til å møte fremtidens helseutfordringer, sier forbundsleder Nils Erik Ness som har representert Ergoterapeutene i forhandlingene. Lønnsoppgjørene de to siste årene signaliserer at utdanning og kompetanse skal lønne seg.

Lønnstillegg, 16-årstrinn og lokale forhandlinger

Tilbudet fra KS som ble akseptert (nytt vindu) og bygger på rammer som ble fremforhandlet av partene for et år siden.

Årets tillegg, nye minstelønnssatser og 16-årstrinn fremkommer av tilbudet.

Partene er også enig om å sette av midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent med virkning fra 1.8.2017. Forhandlingene gjennomføres innen 15.10.2017. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon til både medlemmer og tillitsvalgte.

Resultatet innebærer:

  • at sentrale lønnstillegg gis med virkning fra 1. juli 2017 (se tabell 1).
  • det avsettes midler til en lokal pott på 0,9 prosent, ved virkning fra 1. august 2017.
  • en justering av garantilønn og tillegg for ansiennitet i det nye garantilønnssystemet (tidligere minstelønn). Disse justeringene får virkning fra 1. juli. Ansiennitetstilleggene gis i sin helhet, uavhengig av den ansattes lønn, når vedkommende går fra ett ansiennitetstrinn til det neste.

Ny garantilønn

Lønnstillegg, KS

Et resultat i tråd med våre krav

Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav. Resultatet må ses i sammenheng med oppgjøret i fjor.

Viktige endringer i fjor var at ergoterapeuter og andre stillinger med høyere utdanning samles i en felles lønnsgruppe med egen lønnsstatistikk, at lønnsstigene blir like for grupper med lik utdanningslengde og likt utdanningsnivå og at alle lønnsstigene får 16-årstrinn. Det var også et brudd på trenden med lavlønnsprofil.

Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellomoppgjør.

Print