Lønn som fortjent?

Lønn som fortjent?

Neppe. For å oppnå høyere lønn er det viktig at medlemmer og forbund vet hvordan kompetanse lønnes. Delta i Lønnsundersøkelsen 2017!

Lønnsundersøkelsen vil bli sendt ut til medlemmene før jul. Jo flere som deltar i undersøkelsen, jo bedre kvalitet får vi på resultatet.

Lønnsundersøkelsen gir deg mulighet til å sammenligne din lønn med lønna til andre ergoterapeuter med samme kompetanse og ansiennitet. Du kan sammenligne i ditt eget tariffområde eller med andre tariffområder.

Ny og enklere undersøkelse

Ergoterapeutene arbeider med å forenkle og forbedre undersøkelsen fra år til år, slik at undersøkelsen skal være så lett å besvare som mulig.

Undersøkelsen vil bli sendt til alle yrkesaktive medlemmer, og vi vil sende påminnelser til de som ikke har svart.

Lønn som fortjent?

Du har mulighet til å sjekke hvordan din avlønning var sammenlignet med andre ergoterapeuter. Lønnsundersøkelsen for 2016 viser situasjonen i desember 2016. Husk å sammenligne med lønna di da.

ergoterapeutene.org/loennsundersoekelse

Print