Klart Stortings-nei til å overføre hjelpemiddel-formidling til kommunene

Klart Stortings-nei til å overføre hjelpemiddel-formidling til kommunene

- Dette er en sak som berører kjernen i ergoterapi, nemlig alles rett til aktivitet og deltakelse, sier forbundsleder Nils Erik Ness i en kommentar.

I denne saken har Ergoterapeutene bidratt til å sikre alles rett til aktivitet og deltakelse.

Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for hjelpemidler fra NAV/Folketrygden til kommunene blir stoppet av Stortinget.

Ergoterapeutene har sammen med Norges Handikapforbund, FFO og andre brukerorganisasjoner, nådd fram med sin argumentasjon. Et flertall i Stortinget med Senderpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, vil beholde ansvaret for hjelpemiddelordningen i NAV/Folketrygden uten overføring til kommunene.

Mer om saken i Handikappnytt (nytt vindu)

- Dette er en sak som berører kjernen i ergoterapi, nemlig alles rett til aktivitet og deltakelse, sier forbundsleder Nils Erik Ness i en kommentar. Saken har engasjert medlemmene, og forbundsstyret har et klart ståsted med eget politisk dokument om tekniske hjelpemidler (nytt vindu).

I denne saken har Ergoterapeutene arbeidet tett sammen med brukerorganisasjonene, og Norsk Ergoterapeutforbund har allerede blitt takket for godt samarbeid i denne saken.

Nå kan innsatsen for å utvikle en  enda bedre hjelpemiddelordning fortsette. Over nyttår skal Stortinget behandle Senterpartiets forslag om flere ergoterapeuter i kommunene (nytt vindu).

Print