Kjernekompetanser i ergoterapi presentert i dag

Kjernekompetanser i ergoterapi presentert i dag

Anita Engeset fra forbundskontoret bidro til presentasjon av "Ergoterapeuters kjernekompetanse" på Fagkongress i ergoterapi.

På Fagkongressen i dag, ble "Ergoterapeuters kjernekompetanser" og nye yrkesetiske retningslinjer presentert.

Dokumentet "Kjernekompetanse i ergoterapi" ble presentert på en av parallellsesjonene under Fagkongress i ergoterapi i Trondheim i dag. Deltakerne ble kjent med dokumentet, arbeidet bak, og diskuterte hvordan dokumentet kan benyttes i ergoterapeuters hverdag.

Samtidig ble også de nye Yrkesetiske retningslinjene til Ergoterapeutene presentert og diskutert. "Kompetanser i ergoterapi" og Yrkesetiske retningslinjer er nå tilgjengelig på nettsidene våre:

"Ergoterapi for dummies"

På grunnlag av Ergoterapeuters kjernekompetanse har Ergoterapeutene oppdatert sin "Ergoterapi for dummies", en liten trykksak som gir en enkel presentasjon av fag og yrke. Tanken er at jo flinkere vi blir til å benytte samme ord og begreper når vi presenterer faget, jo tydeligere vil faget fremstå på sikt.

Print