Ingen opptrapping av rehabilitering fra regjeringen

Ingen opptrapping av rehabilitering fra regjeringen

I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ingen økning til Opptrappingsplan for rehabilitering. Det er skuffende.

Regjeringa velger å prioritere sykehjem fremfor å satse på rehabilitering i sitt forslag til revidert statsbudsjett. Dette må sees i sammenheng.
- Vi vil aldri klare å dekke behovet for sykehjemsplasser uten kraftigere satsing på rehabilitering, kommenterer en svært missfornøyd forbundsleder Nils Erik Ness.

Han mener at vi må sikre bærekraftige helsetjenester gjennom satsing på rehabilitering. Dette utløser ressurser gjennom deltakelse og hverdagsmestring.

Regjeringen ønsker å øke kapasiteten i helse- og omsorgssektoren ved å etablere flere heldøgns omsorgsplasser.
- Dette er lite fremtidsrettet, og regjeringen ville fått mye mer igjen for en reell opptrapping av rehabilitering, slår forbundslederen fast.

Print