Hvordan komme i gang med fagutvikling eller forskning?

Bilde av Ingvild Kjeken

Møt Ingvild Kjeken til nettlunsj der hun blant annet vil besvare dette spørsmålet.

Har du en ide du ønsker å prøve ut i praksis, eller går du med «en forsker i magen»? Da er første skritt gjerne å utforme en søknad for å skaffe midler til å realisere ideen eller prosjektet. Forskerlunsjen med professor Ingvild Kjeken, skal gi deg innsikt i hvordan du kommer fra idé til prosjekt, og hvordan du kommer i gang med fagutvikling eller forskning.

Fikk du ikke med deg møtet? Her finner du opptak av nettmøtet (Krever innlogging)

Agenda

Nettmøtet vil ta for seg sentrale spørsmål som:

  • Hvorfor er forsking og utvikling innen ergoterapi viktig?
  • Hvordan komme i gang?

Det vil være gode muligheter for å komme med kommentarer og stille spørsmål. Møtet er gratis for Ergoterapeutenes medlemmer.

Forbered deg til møtet

Forbered deg gjerne til møtet ved å lese disse to artiklene skrevet av Ingvild Kjeken:

Ergoterapeutene, forskning og fagutvikling

Landsmøtet i november vedtok et ambisiøst program for perioden 2017 til 2020 på området "Om ergoterapifaget: Deltakelse, hverdagsmestring og meningsfull aktivitet".  I denne perioden skal vi blant annet styrke støtten til forskning og systematiske utredninger, og vi skal synliggjøre effekt og økonomiske gevinster ved ergoterapi.

Print