Hvem skal få Tillitsvalgtprisen i år?

Hvem skal få Tillitsvalgtprisen i år?

Fjorårets vinner av Tillitsvalgtprisen, Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet.

For sjette gang skal Tillitsvalgtprisen deles ut i år. Vi vil ha forslag til kandidater, og det er mange å ta av.

Tillitsvalgtprisen deles ut tilet medlem av forbundet som har gjort en vesentlig innsats som tillitsvalgt. Denkan tildeles plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte ogorganisasjonstillitsvalgte.

Foreslå din kandidat med å benytte dette skjemaet (nytt vindu)

Årets tillitsvalgte kan hautmerket seg gjennom for eksempel:

 • Langsiktig arbeid for å fremmeergoterapeuters vilkår og betingelser
 • Å være en viktig rollemodellfor kollegaer og andre tillitsvalgte
 • Svært god forståelse forsammenhengen mellom ergoterapi som fag og betingelser i arbeidslivet
 • Har stått i spesielt krevendeprosesser på vegne av sine medlemmer
 • Har utvist mot og handlekraft ikrevende saker eller prosesser på vegne av sine medlemmer.
 • Har gjort en særlig innsats forå aktivere, rekruttere og beholde medlemmer

Tidligere vinnere

Tidligere har disse tillitsvalgte fått prisen:

 • 2012, Grete Olaussen, Oslouniversitetssykehus
 • 2013, Johanne Knudsen, Bergenkommune
 • 2014, Ania Wiggen Jørgensen,Eidsvoll kommune
 • 2015, Anita Dimmen Johansen,Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • 2016, Toril Smaaberg, Sykehuset Innlandet
Print