Hvem skal få Erganeprisen?

Kom med forslag på kandidat som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi.

Ingvild Kjeken fikk tildelt Erganeprisen i 2013.

Erganeprisen deles ut til et medlem avErgoterapeutene som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi gjennomfor eksempel:

  • Positiv profilering og synliggjøring
  • Kvalitativ styrking og fornying av ergoterapeutrollen
  • Fag- og metodeutvikling
  • Innovasjon innen fag og praksis
  • Tydelig ledelse, som synliggjør og styrker fag og identitet  

Erganeprisen ble deles ut på Landsmøtet.  Kandidaten velges av forbundsstyret,på bakgrunn av innkomne forslag.

Frist for forslag på kandidat til Erganeprisen er 1. august 2017. Send inn ditt forslag.

Tillitsvalgtprisen 2017

Husk også: Hvem skal få tillitsvalgtprisen?

 

Print