Helen Bull disputerer til doktorgraden i dag

Bilde Helen Bull

Ergoterapeut Helen Bull disputerer til doktorgraden i dag. Vi gratulerer.

Ergoterapeut og Cand.san. Helen Bull forsvarer i dag sin doktorgradsavhandling: "Apathy, Vocational Rehabilitation and Functional Outcome in persons with Schizophrenia Spectrum Disorders."

Tid og sted: 20. juni 2017 12:15, Store auditorium i Tårnbygget (Bygg 4), Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21

Mer om Helen Bulls doktorgradsavhandling

Å delta i arbeidslivet har stor betydning for de fleste mennesker, også for personer med schizofreni. Arbeid innebærer sosial inkludering, bedre økonomi og økt livskvalitet. Det er identitetsskapende. Schizofreni er imidlertid forbundet med lave sysselsettingstall. Mens et flertall ønsker å jobbe, ligger sysselsettingen på under 20%.

Apati, eller manglende motivasjon, er et kjent symptom ved schizofreni. Det viser seg ved manglende initiativ, driv og målrettet atferd. Apati fører til passivitet, og øker utfordringene med å fungere i arbeidslivet. Siden mange mennesker med schizofreni ønsker å jobbe, utgjør apati en viktig utfordring, og det trengs mer kunnskap om hvordan man kan behandle apati. Slik kunnskap er det Helen Bull bidrar med i sin doktorgradsavhandling.

Mer om disputasen og avhandlingen (nytt vindu)

Nummer 31 i rekka

Med sin doktorgrad er Helen Bull den 31 ergoterapeuten i rekka, som gjennom en doktorgradsavhandling bidrar til styrking av det faglige grunnlaget for faget.

Her finner du alle ergoterapeutene med doktorgrad

Print