Hanne Tuntland disputerer om hverdagsrehabilitering

Hanne Tuntland disputerer om hverdagsrehabilitering

Foto: Paul S Amundsen/Høgskulen på Vestlandet

2. juni disputerer ergoterapeut Hanne Tuntland til doktorgraden. Temaet er Hverdags-rehabilitering. Vi gratulerer.

Ergoterapeut Hanne Tuntland disputerer fredag 2. juni 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Reablement in home-dwelling older adults». Tuntlands doktorgrad innebærer viktig dokumentasjon av effekten av Hverdagsrehabilitering.

Tid og sted for disputasen

  • Prøveforelesning 2. juni 2017, 10.15
  • Disputas 2. juni 2017, 12.15
  • Sted: Begge deler finner sted i auditorium 1 i BB-bygget i Jonas Liesvei 91

Mer informasjon om doktorgraden og disputasen (Nytt vindu)

Om Hanne Tuntland

Hanne Tuntland er ergoterapeut med mastergrad i helsefagvitenskap. Hun arbeider som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og er tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest. Doktorgradsarbeidet er utført knyttet til forskergruppe i fysioterapi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Doktorgrad nummer 30

Fra før har 29 ergoterapeuter disputert til doktorgraden, og Hanne Tuntland blir dermed nummer 30 i rekken.

Norske ergoterapeuter med doktorgrad

Print