Full seier for organisasjonene i Virke-området

Eli Gunhild Bye

Foto: Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsretten slår fast at forbundene i Virke-området har en ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte.

Det var to av medlemsbedriftene i Virke  som nektet å anerkjenne Norsk Sykepleierforbund tillitsvalgte som lovlig valgte. Virke mente bare noen forbund på hver arbeidsplass hadde rett til tillitsvalgt. I alt 28 forbund måtte bli enige seg imellom om hvem dette skulle være. Dermed kunne et forbund risikere å stå uten egen representasjon.

Til arbeidsretten

- Egne tillitsvalgte er forutsetningen for å kunne ivareta medlemmene lokalt og for å nå våre politiske mål. Retten til egne tillitsvalgte er grunnleggende for alle fagforeninger uttaler leder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By.

Ergoterapeutene og 17 andre forbund sluttet opp om Sykepleierforbundets syn i retten.
- Saken har betydning for oss i Ergoterapeutene og alle de 28 forbundene med lik hovedavtale som sykepleierne, sier Ergoterapeutenes forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Som partshjelper for våre kolleger i Sykepleierforbundet har Ergoterapeutene bistått med informasjonsinnhenting under saken og arkivsøk,

Takk fra Sykepleierforbundet

Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By takker Ergoterapeutene og de andre 17 forbundene som har bistått dem under saken.
- I tillegg til å glede meg over et godt resultat, ønsker jegå rette en takk til alle forbund som erklærte parthjelp til støtte for NSFssyn. Det var viktig at vi fremstod samlet, og ga styrke og troverdighet for denargumentasjon som ble fremført i Arbeidsretten, sier hun.

Her kan du lese dommen i sin helhet.

Print