Forbundsstyret skal fatte vedtak om pensjonen din

Forbundsstyret skal fatte vedtak om pensjonen din

– For å si det enkelt handler den nye avtalen om å kompensere for levealdersjusteringene i folketrygden, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Den nåværende ordningen var for dårlig for de unge.

7. mai skal forbundsstyret ta stilling til fremtidens pensjoner for de som er født i 1963 eller seinere. Delta i debatten!

Unio og de andre hovedorganisasjonene kom i mål med pensjonsforhandlingene med staten i begynnelsen av mars. 7. mai skal Ergoterapeutenes forbundsstyre godkjenne eller forkaste forhandlingsresultatet på vegne av medlemmene våre.

Her vil du finne noe informasjon om forhandslingsresultatet og lenke til mye mer. Har du spørsmål til resultatet må du gjerne stille det til forbundskontoret. Har du synspunkter som du mener at forbundsstyret bør ha med seg inn i sin behandling, kan du ta kontakt med forbundsstyret direkte.

Vedtak i forbundsstyret

Stortinget har allerede vedtatt at de yngre må jobbe lengre for å få en god pensjon. Den nye avtalen som partene nå er enige om gjør at de yngre generasjonene har mulighet til å kompensere for den såkalte levealdersjusteringen raskere enn den ordningen vi hadde.

– For å si det enkelt handler den nye avtalen om å kompensere for levealdersjusteringene i folketrygden, sier forbundsleder Nils Erik Ness. Den nåværende ordningen var for dårlig for de unge.

Hele pensjonsavtalen skal drøftes i de enkelte fagforbundene. Noen har tradisjon med uravstemning hos sine medlemmer mens Ergoterapeutene, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund velger å gjøre vedtak om pensjonsordningen i sine respektive forbundsstyrer. Unio-styret avgjør innen 1.juli.på vegne av Unio-forbundene.

- Nå håper jeg på en bred diskusjon i organisasjonen og på en god debatt i forbundsstyret , sier Nils Erik Ness.

Dette bør du vite om ny offentlig tjenestepensjon

Unio sin samlede informasjon om ny offentlig tjenestepensjon (nytt vindu)

Dette bør du vide om den nye offentlige tjenestepensjonen:

 • Hvem omfattes av avtalen om tjenestepensjon i offentlig sektor?
  • De som er født til og med 1962 beholder dagens ordning, både bruttoordningen og AFP som tidligpensjon.
  • De som er født i 1963 og senere, får ny ordning.
 • Hva mye får jeg i pensjon med den nye avtalen?
  • Utgangspunktet er at hvert årskull må jobbe lenger for å få samme pensjonsnivå som det forrige.
  • Ved den nye ordningen vil pensjonen bli høyere jo lenger du jobber og jo lenger du venter med å ta ut pensjon.
 • Varer pensjonen livet ut og er den trygg og forutsigbar?
  • Ja, både folketrygden, tjenestepensjonen og AFP blir utbetalt resten av livet. Pensjonsbeholdningen reguleres i takt med den alminnelige lønnsveksten i samfunnet (G-regulering). Det gir den aller tryggeste reguleringen.

Unio: Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor (nytt vindu)

Print