Ergoterapi på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten

Ergoterapi på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten

- Dersom ergoterapeuter ikke får en selvskreven plass blant de helsefaglige profesjonene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, vil helt nødvendig kompetanse mangle, sier Ergoterapeutenes nestleder Tove Holst Skyer.

I en høring påpeker Ergoterapeutene behovet for ergoterapi på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

I forslaget til Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ønsker Helse- og omsorgsdepartementet at tjenestene skal gi et tverrfaglig tilbud.

Ergoterapeutene er opptatt av at samhandling og helhetlig tilbud er avgjørende for gode tjenester.
- I vårt høringssvar (nytt vindu) understreker vi behovet for ergoterapi som en avgjørende del av dette tilbudet, sier Ergoterapeutenes 1. nestleder, Tove Holst Skyer.

Ergoterapeuter bidrar til mestring

Ergoterapeuter skaper mestring i skolehverdagen og i hverdagslivet, og sikrer likestilling og deltakelse. Ergoterapeuter har både helsefaglig kompetanse og tilretteleggingskompetanse, og er eksperter på aktivitet og deltakelse.
- Dersom ergoterapeuter ikke får en selvskreven plass blant de helsefaglige profesjonene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, vil helt nødvendig kompetanse mangle, sier Tove Holst Skyer.

Ergoterapeuter og barns helse

Høringssvaret fra Ergoterapeutene foretar en systematisk gjennomgang av ergoterapeuters spesielle kompetanse knyttet til barns helse, og denne kan benyttes av alle som skal argumentere for økt bruk av ergoterapi for denne brukergruppa.

Støtte fra Unio

Også hovedorganisasjonen vår, Unio, støtter kravet om ergoterapi på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten:

«Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha et tverrfaglig  tilbud og minst ha knyttet til seg lege, fysioterapeut, jordmor, helsesøster, ergoterapeut og psykolog».

Print