Erganeprisen til fire ergoterapeuter fra Sunnaas

Erganeprisen til fire ergoterapeuter fra Sunnaas

Anne-Marthe Sanders, Truls Johansen, Linda Sørensen og Anette Westberg fikk dag tildelt Erganeprisen på Fagkongressen i Trondheim.

Erganeprisen ble i dag utdelt til fire ergoterapeuter fra Sunnaas, for deres arbeid med VR, robotikk og spillteknologi.

Anne-Marthe Sanders, TrulsJohansen, Linda Sørensen og Anette Westberg var nominert av  Fagråd ergoterapi ved Sunnaas sykehus HF, og Erganeprisen ble tildelt av forbundsstyret i Ergoterapeutene. Overrekkelsen skjedde under Fagkongress i ergoterapi i dag.

Les også artikkelen på Ergoterapeutens nettside (nytt vindu)

Virtual Reality (VR), robotikk og spillteknologi

De fire prismottakerne har gjennom flere år jobbet målrettet med å heve kompetansen ogimplementere bruk av VR-teknologi, robotikk og spillteknologi innenspesialisert rehabilitering ved Sunnaas sykehus.

"I en travel klinisk hverdag har de tre prisvinnerne, gjennom samarbeid, klart å utvikle og endre klinisk praksis til nytte for pasienter, kolleger ogergoterapifaget", heter det i nominasjonen.

- Her er forbundsstyret helt enig, sa nestleder Tove Holst Skyer under utdelinga, og viste til at forbundsstyret ønsker å tildele Erganeprisen til Sanders, Johansen, Sørensen og Westberg, for

  • Positiv profilering og synliggjøring
  • Kvalitativ styrking og fornying avergoterapeutrollen
  • Fag- og metodeutvikling
  • Innovasjon innen fag og praksis

Erganeprisen

Erganeprisen har fått sitt navn etter Gudinnen Athene, somogså har navnet Ergane. Ergane er krigsgudinne, og hennes styrke er strategi ogtaktikk.

Erganeprisen deles ut til et medlem av NorskErgoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi.

Artikkel i Ergoterapeuten om arbeidet på Sunnaas

En artikkel i Ergoterapeuten nummer 3 i 2016 (nytt vindu) omhandler arbeidet til de fire på ergoterapeutene på Sunnaas.

Print