Enighet for våre medlemmer ved sykehusene

Enighet for våre medlemmer ved sykehusene

Forbundsleder Nils Erik Ness (til høyre) sluttet i dag avtale med Spekters Stein Gjerding for våre medlemmer i spesialisthelsetjenesten og Lovisenberg.

Det ble i dag oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Spekter og Ergoterapeutene.

Oppgjøret innebærer at alle medlemmene i spesialisthelsetjenesten får et generelt tillegg på 1,2 % fra 1. juli

Minstelønnene blir også hevet fra samme dato, og mange medlemmer får dermed høyere tillegg da de får en minstelønnsheving som er høyere enn det generelle tillegg. Her er de nye minstelønnssatsene:

0 år 4 år 8 år 10 år
Ergoterapeut 385.000 395.000 418.000 460.000
Spesialergoterapeut 420.000 435.000 455.000 500.000

- Rammen for dette oppgjøret var beskjeden, men profilen i resultatet er i tråd med våre krav. Ergoterapeuter innehar en viktig kompetanse for sykehusene, og dette oppgjøret bidrar til å synliggjøre at kompetanse skal lønne seg. Vi har flest spesialergoterapeuter innen dette området.Endelig sikres spesialergoterapeutene med 10 års ansiennitet  500.000 ilønn.

Oppgjøret har en ramme på 2,4 % og er i tråd med anslagene for frontfaget.

Enigheten betyr at det ikke blir lokale forhandlinger. Her kan du lese protokollene fra forhandlingene med Spekter:

Protokoll Spekter A2 helseforetak

Protokoll Spekter A2 Lovisenberg

Print